user_mobilelogo

Sascha is een innovatieve verbinder die met kritische blik nieuwe paden bewandelt en de oude daarbij niet uit het oog verliest. Met haar grote kennis van zorg en brede belangstelling is zij in staat om met gemeenten, aanbieders en cliënten opbouwend het gesprek aan te gaan over wat beter kan en welk aandeel betrokkenen daarin kunnen leveren. Zonder daarbij steeds op de voorgrond te willen treden, pakt zij een regierol door de structuur en voortgang van processen te bewaken en hierin waar nodig ondersteuning te bieden. Een prettige, kundige collega die doorzettings- en relativeringsvermogen op een verfrissende wijze weet te combineren.

Opdrachten en projecten

2020 - 2022

 • Strategisch adviseur Jeugd gemeente Vijfheerenlanden
 • Voorzitter Ambtelijk Overleg Jeugd regio Lekstroom

2019 - 2020

 • Beleidsmedewerker Sociaal Domein, aandachtsgebied Jeugd in de gemeente Vijfheerenlanden

2019

 • Trainer Wet Langdurige Zorg – Leger des Heils Rotterdam
 • Projectleider Doorontwikkeling Gebiedsteam voor de gemeente Hellevoetsluis
 • Procesbegeleider evaluatie Wijkteams Vlaardingen

2018

 • Projectleider Doorontwikkeling Gebiedsteam voor de gemeente Hellevoetsluis
 • Procesbegeleider aanbesteding en implementatie van evaluatieonderzoek Wijkteams Vlaardingen
 • Projectleider Onderwijs-Zorg arrangementen gemeente Vlaardingen
 • Interim senior accounthouder/beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente Vlaardingen
 • Regionale aanjager Convenant tussen gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en zorgverzekeraar DSW

2016 - 2018

 • Deelprojectleider Casusregie Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond i.k.v. resultaatgerichte financiering
 • Onderzoeksleider Kwaliteit van respijtzorg vanuit cliëntperspectief bij Pieter van Fooreest
 • Senior accounthouder/beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente Vlaardingen

2015

 • Initiatiefnemer van Kweetet.
 • Accounthouder/beleidsadviseur Jeugdzorg bij de gemeente Vlaardingen.
 • Projectleider wijkleerbedrijven (Den Haag Centrum en Schilderswijk) van Calibris Advies.
 • Interim Ketentestcoördinator bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

2014

 • Interim beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op de dossiers GGZ en Wlz.
 • Voorbereiding traject "Soof": een concrete faciliterende oplossing die de gemeente helpt om mensen te laten ontdekken wat ze zelf kunnen om hun zorg- en hulpvragen in te vullen.
 • Kwartiermaker Geriatrische Revalidatie a.i., Marente.

2013

 • Projectleider Geriatrische Revalidatie, Marente.
 • Adviseur zorgbemiddeling en AZR in de functie van beleidsmedewerker, Marente.

2009-2012

 • Beleidsmedewerker, Zorgkantoor Zorg en Zekerheid.

Neem gerust contact voor een verkennend gesprek.

Naar het contactformulier